Частна къща вБресник

Външно боядисване с фасаген на частна къща с Бресник