Външно боядисване на частна къща с фасаген

Външно боядисване на частна къща с фасаген в с.Ръжаво конаре: